Kuntarakennelakiluonnoksesta

Share |

Maanantai 4.3.2013 - Terhi


Pidin tänään valtuuston kokouksessa seuraavan puheen koskien lausuntopyyntöä kuntarakennelakiluonnoksesta:

Kuntarakennelakiluonnoksen lausuntopyynnössä todetaan että ”hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa  koko maan laajuisen kuntauudistuksen”. Asia ei siis ilmeisesti ole millään lailla ehdollinen, vaan tulee tapahtumaan tavalla tai toisella.

Tästä lakiluonnoksesta pyydetään lausuntoa sekä yleisellä tasolla että erikseen muutamista aihealueista, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta. Sote-uudistus kuitenkin elää aivan omaa elämäänsä eikä meille edes toimitettu tämän lausuntopyynnön liitteitä 3 ja 4, joista liite 4 olisi ollut ”Muistio sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen linjauksista. Melko haastavaa lausua sote-asioista mitään...

Kuntarakenneuudistuksen sinänsä hienona tavoitteena on aikaansaada elinvoimainen kuntarakenne ja vahvoja peruskuntia, jotka muodostuvat luonnollisista työssäkäyntialueista, pystyvät luomaan talouskasvua ja parantamaan työllisyyttä, pystyvät kehittämään yhdyskuntarakennetta ja toisaalta estämään sen hajautumista. Se mitä tällä kaikella konkreettisesti tarkoitetaan ja miten tähän kuntia yhdistämällä päästään, jää kuitenkin hämärän peittoon.

Helsingin seudun metropolialue on saanut tässä lakiluonnoksessa aivan oman erityisen aseman. Metropolialueella kuntarakenne ja metropolihallinto tullaan kytkemään toisiinsa. Emme kuitenkaan varmuudella tiedä, mitkä kunnat metropolialueen lopulta muodostavat, ja nimenomaan Vihti on tähänastisissa vaihtoehdoissa ollut välillä mukana – välillä ulkona. Emme tiedä sitäkään, millainen tulee metropolihallinto olemaan.

Kaiken edellä mainitun epämääräisyyden huomioon ottaen tuntuu lakiluonnoksessa annettu aikataulu todella tiukalta, kun jo hieman yli vuoden kuluttua 1.4.2014 pitäisi olla yhdistymisselvitys ja mahdollinen yhdistymisesitys tehtyinä.

Erityisen huolestuttavaa tässä lakiluonnoksessa on se, että ministeriö on ottamassa itselleen yhä suurempaa valtaa kunta- tai osakuntaliitoksia koskien. Luonnoksen pykälä 4i antaa ministeriölle mahdollisuuden määrätä erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta, ellei kunta ole ensi vuoden huhtikuun alkuun mennessä tehnyt yhdistymisesitystä. Luonnoksen pykälä 11 antaa ministeriölle niinikään mahdollisuuden panna vireille kunnan osan siirtämisen toiseen kuntaan määräämällä tuon edellä mainitun erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta.

Näillä ajatuksilla Vihdin Perussuomalainen valtuustoryhmä hyväksyy kunnanhallituksen esityksen lausunnoksi kuntarakennelain luonnoksesta.

Avainsanat: kunta


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini