Lausunto metropolialueen esiselvityksestä

Tiistai 21.5.2013 klo 6:19 - Terhi

Metropolialueen kuntia on pyydetty antamaan lausuntonsa metropoliesiselvityksestä ja eilen illalla valtuuston kokouksessa päätettiin Vihdin lausunnon sisältö. Kunnanhallituksen antama lausuntoehdotus on varsin hyvä eikä ryhmällämme ollut mitään syytä puuttua siihen. Pidin kokouksessa seuraavanlaisen ryhmäpuheenvuoron:

Ryhmämme kannattaa kunnanhallituksen lausuntoesitystä, jossa Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen ovat ne kunnat, joiden kanssa kuntajakoselvitys tehdään.  Haluamme kuitenkin tuoda esiin joitakin näkökohtia tästä itse selvityksestä.

Yksi aikamme suosittuja lausahduksia on ”Peruuttamalla ei pääse eteenpäin”. Tätä selvitystä lukiessa ei kyllä päässyt eteenpäin automaattivaihteistollakaan. Se sisältää niin paljon kirjoitus- ja asiavirheitä, että useampaan kertaan oli pakko peruuttaa ja yrittää yhä uudelleen ymmärtää lukemansa. Mitä mahtaa tarkoittaa ”Kunnilla on oikeus kantaa veroja vastoin kuin kunnilla” tai ”Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät vuosittain kolmen vuoden Kuuman yhteistyön toiminta- ja taloussuunnitelman ja valitsevat kuntayhteistyötä johtavan ja päätösvaltaa toimintasuunnitelman toteutuksessa käytti Kuuma-hallitus”???  Kaikesta näkee, että tämä selvitys on tuotettu kopioi-liitä-deletoi-tekniikalla ja lopputulos lähinnä halveksii lukijaa.

Metropolialueen haasteina on nostettu esiin mm. kansainvälinen kilpailukyky, muuttoliike ja asuminen. Seudun talouden kasvulle on asetettu tavoitteeksi n. 200 000 työpaikan lisäys parinkymmenen seuraavan vuoden aikana. Uusia työpaikkoja kuitenkin syntyy hitaammin kuin vanhoja katoaa. Selvitys toteaa, että uusien työpaikkojen kasvutavoitteissa onnistuminen riippuu työvoiman määrän kasvusta. Maassamme on jo satoja tuhansia työttömiä, joista ainakin osalla olisi mahdollisuus työllistyä metropoliseudulla, mutta yhtenä keskeisenä esteenä tälle on seudun korkeat asumiskustannukset. Siksi tämän selvityksen mukaan työvoiman määrän säilyttäminen edes nykyisellä tasolla edellyttää maahanmuuton lisäämistä.  Mutta mihin ne korkeat asumiskustannukset siinä vaiheessa katoavat??

Selvityksessä todetaan, että kuntien kustannusten suuruus tai pienuus ei ole selitettävissä yksinomaan kuntakoon perusteella ja että kuntaliitos tai hallintorakenteiden muutos eivät automaattisesti muuta kustannusrakenteita mihinkään suuntaan. Lisäksi vielä todetaan, että talousvaikutusten arviointi etukäteen on rakennemuutoksissa haastavaa. On mahdollista saada hallinnon kustannusten säästöjä, mutta muilta osin tulokset ovat epäselviä. Edellä mainituista seikoista huolimatta hallitus aikoo edistää kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä nimenomaan tämän  kunta- ja palvelurakenneuudistuksensa kautta.

Tällä hetkellä metropoliseudulla osa luottamushenkilöistä toimii sekä kuntiensa että ylikunnallisissa luottamustoimissa. Tämä taas on lisännyt luottamushenkilöiden kuormittumista ja luottamustehtäviin käytettävää aikaa, mikä ilmeisesti nähdään huonona asiana. Nyt kuitenkin metropolialueelle halutaan jonkinlainen uusi hallinto, mutta ketkä siellä sitten istuvat, jos eivät metropolialueen kuntien luottamushenkilöt. Selvitys toteaa, että varsinkaan suurissa kunnissa luottamushenkilöillä ei juuri ole mahdollisuutta eikä aikaa pitää kontakteja kunnan eri osien asukkaisiin. Suurten kuntien erilaisten erityisolojen hallintakin vaatii paneutumista, joten ajankäyttövaatimukset ovat olleet jatkuvassa kasvussa ja siksi osassa suuria kuntia on jouduttu ottamaan käyttöön koko- tai osa-aikaiset luottamushenkilöt. Ja koska luottamus demokraattisiin instituutioihin on heikentynyt ja äänestysaktiivisuus esimerkiksi kuntavaaleissa laskenut, on kuntarakennemuutosten yhteydessä ryhdytty perustamaan mm. aluelautakuntia. Saatiinko tässä nyt sitten sellainen lopputulos, että luottamushenkilöiden kuormittuminen tai ajankäyttö väheni?? Tai että erilaisten hallinnon tasojen määrä väheni?

Tällaisen ”selvityksen” luettuani olen hyvin iloinen, että Vihdin kunnan lausunnossa mainitaan, että ”Vihti kannattaa selvitysten toteuttamista kuntien itse järjestämällä tavalla ja suhtautuu kielteisesti valtion mahdollisesti asettamiin uusiin selvityshenkilöihin”.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, metropoli

Toukokuinen vapaapäivä

Perjantai 10.5.2013 klo 16:41 - Terhi

Vietin tänään vapaapäivän. En levätäkseni, vaan tehdäkseni mukavia ja tärkeitä asioita.

Alkuvuoden koulukierroksella ilmoittauduin kyläkoulumme päättäjäkummiksi ja siinä roolissa vietinkin tänään Oinasjoen koulussa 3 tuntia tutustumassa sen arkeen. En oikein onnistunut olemaan sivusta seuraajana - niin tiukassa minussa näköjään ohjaajan/avustajan tehtävä istuu. Kun oppilaan käsi nousee ylös avun tarpeen merkiksi, niin onhan siihen vastattava :)

Kummin hommista siirryin Nummelaan valtuustokollegani Juhani Höylän kanssa lipaskerääjäksi uutta lastensairaalaa varten. Prisman aulassa seisoimme 2,5 tuntia ja lippaisiin kertyi todella mukavasti rahaa. Hyvin moni lahjoittaja kertoi omista tai lastensa / muiden läheistensä sairaalakokemuksista ja halusi olla tukemassa tärkeää hanketta. Moni myös päivitteli sitä, että hallitus rahoittaa kyllä kaikenlaisia asioita maamme rajojen ulkopuolella, mutta lasten sairaalalle ei varoja löydy. Niinpä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: koulut, lapset