Ryhmäpuheenvuoro talousarviosta 2016 ja taloussuunitelmasta

Tiistai 10.11.2015 klo 14:54 - Terhi

Vuoden takaiseen verraten käsittelemme talousarviota tänä vuonna varsin erilaisissa tunnelmissa. On hyvä, että vuosi sitten tehtyjen isojen ratkaisujen annetaan konkretisoitua ja katsomme nyt rauhassa, kuinka kunnan palvelut saadaan tuotettua. Siinä mielessä tällainen välivuosi isoista ratkaisuista on varmasti paikallaan.

On helppoa liputtaa talousarvion viiden keskeisen painopistealueen puolesta. Ehdottomasti tarvitsemme elinvoiman vahvistamiseksi (1) paitsi nykyiset työpaikat myös uusia työpaikkoja, ja niitä varten yritystoimintaan sopivaa tonttitarjontaa (2). Sen avulla vaikutamme työllisyystilanteeseen (3). Sähköisen asioinnin (4) kehittämisellä voimme parantaa kuntalaisten palveluiden laatua ja saatavuutta sekä saada henkilöstösäästöjä. Näkyvyyttä ja viestintää lisäämällä (5) Vihti tulee saada, jos ei ihan maailman niin ainakin Suomen kartalle.

Erityisen tyytyväisiä olemme lapsiin ja nuoriin kohdistuvista panostuksista. Koulussa vuosiluokkien 1 ja 2 viikkotuntimäärään lisätään yksi oppitunti ja yläkoulussa kaikkien vuosiluokkien viikkotuntimäärä on 30. Varhaiskasvatuksessa on jo aloitettu pienryhmätoiminta vaikeita tunne-elämän haasteita omaaville lapsille, hoidollis-pedagoginen luokkatoiminta on laajentunut yläkouluunkin ja nuorisopalveluihin esitetään vakinaistettaviksi kahta erityisnuorisotyöntekijää. On hyvä, että talousarviossa kerrotaan lasten ja nuorten vaikeiden tunne-elämän häiriöiden lisääntyneen. Tämä auttaa meitä ymmärtämään esimerkiksi kouluohjaajien tarpeen. En nimittäin näe lainkaan tarkoituksenmukaisena, että kaksi opettajaa viettäisi 2 tuntia koulupäivästä rauhoitellen ”kohtauksen” saanutta oppilasta. opettajan tehtävä on mielestäni opettaa.

Lähivuosina Vihdinkin palvelurakenteeseen vaikuttanevat mm. SOTE-uudistus ja kuntien velvoitteiden karsinta. Myös toteutettu kuntaliitosselvitys Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kanssa saattaa luoda uusia yhteistyön muotoja. Yleinen taloustilanne ei juuri näytä paranemisen merkkejä ja maanosaa ravistelevat kriisit tuovat omat epävarmuustekijänsä kustannuksineen myös Vihtiin. Tulevaisuudessa mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmuus.

Näillä ajatuksilla Perussuomalainen valtuustoryhmä pystyy hyväksymään talousarvion ja taloussuunnitelman esityksen mukaisina.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: talous