Ryhmäpuheenvuoro perusopetuksen lisäresurssoinnista

Keskiviikko 5.6.2019 klo 18:16 - Terhi

Valtuuston kokouksessa 3.6. puhuin tällaisesta lisämääräraha-asiasta:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat

Teen muutosesityksen, joka on se alkuperäinen lasten ja nuorten lautakuntaan tuotu 10 kouluohjaajan ja 2 opettajan resurssilisäys, jonka kustannus tälle vuodelle on 157 500 euroa ja ensi vuodelle 410 000 euroa.Tämän esityksen takana on suurin osa ryhmästämme.

Lasten ja nuorten lautakunnan toukokuun ensimmäiseen kokoukseen tuotiin perusteltu esitys perusopetuksen lisämäärärahasta. Esityksestä oli nähtävissä, että uusi opetuspäällikkömme on jalkautunut ruohonjuuritasolle ja perehtynyt opetushenkilöstön tekemiin läheltä piti -ilmoituksiin. Lisäresursseilla oli tarkoitus vastata mm. juuri noissa läheltä piti -ilmoituksissa ilmi tulleisiin ongelmiin. Todettakoon tässä kohdin, että sanat ”läheltä piti” antavat tilanteesta aivan liian ruusuisen kuvan, kun todellisuudessa kyse on siitä, että opetushenkilöstö joutuu yhä useammin fyysisen väkivallan uhriksi työssään – siis työssään täällä Vihdin kunnan palveluksessa.

Kunnanhallitus kuitenkin palautti esityksen uuteen valmisteluun ja sen seurauksena viranhaltijat toivat lautakuntaan vielä entistäkin laajemmat ja yksilöidymmät koulukohtaiset perustelut sille, miksi lisämääräraha alkuperäisen esityksen mukaisena tarvitaan. No lautakunnasta tuli sitten lopulta ulos esitys jota kompromissiksi kutsutaan.

Sain viime perjantaina – lukuvuoden viime metreillä – parilta opettajalta postia. Toinen laittoi sähköpostiini yhteenvedon menneestä lukuvuodesta luokassaan ja toinen ihan paperipostina kappalemäärät luokkansa aikuisten kokemasta fyysisestä väkivallasta. Heidän luvallaan siteeraan heitä:

1. ”Luokassa on kaksi oppilasta, joiden molempien kanssa on ollut kiinnipitotilanteita, jotka ovat vaatineet ehdottomasti kaksi aikuista. Toisen oppilaan kanssa on kiinnipitotilanteisiin tarvittu välillä 3 aikuista, sillä tilanteet ovat olleet niin rajuja ja kestäneet niin pitkään, että on välillä täytynyt vaihtaa kiinnipitäjiä. Oppilas on hyökännyt aikuisen kimppuun ja purrut, raapinut, hakannut jaloilla, nyrkeillä, huutanut, kiljunut, tehnyt kaikkensa vahingoittaakseen aikuista. Muut oppilaat ovat kuluneen lukuvuoden aikana olleet koulussa 40 TUNTIA ILMAN OPETTAJAA, sillä luokan ainoat aikuiset, opettaja ja ohjaaja, ovat olleet kiinnipitotilanteessa yhden oppilaan kanssa.”

2. ”Kuluneen lukuvuoden aikana luokkamme aikuiset ovat joutuneet fyysisen väkivallan (siis potkujen, lyöntien, puremisten, raapimisten ja tavaroilla heittämisten) uhreiksi yhteensä 492 kertaa. Näihin lukuihin ei olla muistettu ihan kaikkea merkata, koska tämä on niin jokapäiväistä.”

Nyt käsillä olevaan kriisiin ja katastrofaaliseen tilanteeseen on vastattava. Huomionarvoista on, että lisäresurssia on perusteltu paitsi turvallisuuden takaamisella, myös sijaiskustannusten hillitsemisellä ja ennen kaikkea niiden kaikkein kalliimpien lastensuojelullisten toimien mahdollisella välttämisellä. Lisäresurssia EI OLE esitetty siihen, että oppimiseensa tukea tarvitsevat oppilaat saisivat heille kuuluvan tuen. Tässä vallitsevassa tilanteessa kärsijöitä ovat aivan kaikki:

- ne oppilaat jotka ovat niin huonossa kunnossa, että heille ehdottomasti oikeampi osoite olisi jokin muu kuin koulu

- ne opettajat ja ohjaajat jotka joutuvat työskentelemään ammattitaitonsa rajoilla ja yli

- ja sitten ne muut oppilaat, jotka tarvitsisivat opetusta ja ohjausta mutta eivät sitä saa, koska aikuisten aika menee näihin TILANTEISIIN.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: koulut, opetus

Ryhmäpuheenvuoro Henkilöstöraportista 2018

Keskiviikko 5.6.2019 klo 18:03 - Terhi

Pidin valtuuuston kokouksessa 3.6. seuraavan ryhmäpuheenvuoron liittyen henkilöstöraporttiin vuodelta 2018:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat

Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa henkilöstörakenteesta ja henkilöstön tilasta. Viime vuoden henkilöstöraportti on monilta osin ikävää luettavaa: sairauspoissaolot lisääntyivät merkittävästi, työhyvinvointikyselyn tulokset heikkenivät ja vakinaisen henkilökunnan lähtövaihtuvuus ylitti kriittisen rajan oikein reippaasti.

Ylivoimainen enemmistö kunnan henkilöstöstä työskentelee lasten ja nuorten parissa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Ja kuten kaikki tiedämme ja muistamme, lasten psyykkinen oireilu on viime vuosina lisääntynyt hälyttävästi. Lähes päivälleen vuosi sitten sanoin tässä samassa paikassa näin: ”Moni kasvatuksen ja opetuksen ammattilainen kokee tänä päivänä, että oma ammattitaito ei enää riitä yhä vaativampiin tuen tarpeisiin. Ja kun ei pysty auttamaan, vaikka sydämestään haluaisi, syntyy riittämättömyyden tunne ja ikävässä tapauksessa jopa työuupumus.”

Henkilöstöraportista voimme nyt todeta, että vaikka ateria- ja puhdistuspalveluihin ja varhaiskasvatukseen on viime vuonna kohdistettu merkittäviä panostuksia, sairauspoissaolot jatkoivat kasvuaan. Eikö signaaleja ole havaittu riittävän ajoissa? Tuliko tuki kenties liian myöhään?

Perusopetuksen puolella ei vielä olla samassa jamassa kuin varhaiskasvatuksessa, mutta sielläkin erityisesti psyykkisistä syistä - eli jaksamisen loppumisesta - johtuvat sairauspoissaolot ovat lisääntyneet.

Meillä on kunnassa varhaisen tuen/varhaisen puuttumisen malli, jossa oleellisena osana on seurata sairauspoissaoloja. Järjestelmäpuutteista johtuen näitä sairauspoissaolohälytyksiä ei viime vuonna saatu, joten lähiesimiehetkään eivät välttämättä olleet tilanteista aivan ajan tasalla.

Työntekijöillä on mahdollisuus raportoida työsuojelun ja esimiesten tiedoksi turvallisuuspuutteita, läheltä piti -tilanteita ja väkivallan uhkaa. Viime vuodelta näistä ilmoituksista yli 85% tuli opetuksen henkilöstöltä. Sellaista nappia ei sovelluksessa valitettavasti ole, josta voisi raportoida todellisen väkivallan uhriksi joutumisen. Emme siis saa päätöksentekoa varten täysin todenmukaista tietoa. Lisäksi viime vuonna ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehdyistä ilmoituksista iso osa meni jonnekin bittiavaruuteen ja siksi saattoi liian pitkään olla sellainen virheellinen tunne, että asiat ovat mallillaan.

Paljon Vihdissä tapahtuu hyviäkin asioita. Esim. kunnan TYHY-ryhmä järjestää säännöllisesti hyvinvointi- ja virkistystoimintaa, mm. konsertteja, liikuntakursseja ja teatteriesityksiä. Liian moni mittari huutaa kuitenkin punaisena ja siksi Perussuomalaisten valtuustoryhmä toivoo, että nämä raportin myötä tietoon tulleet asiat otetaan erittäin vakavasti. Merkitsemme Henkilöstöraportin vuodelta 2018 tiedoksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: henkilöstö, kunta