Ryhmäpuheeni hyvinvointikertomuksesta

Torstai 28.10.2021 klo 9:16 - Terhi

Kotisivukone-osoite takkuili pitkin syksyä enkä päässyt lisäämään tänne sisältöä, mutta nyt toimii taas.

Pidin syyskuun valtuustossa seuraavan ryhmäpuheenvuoron hyvinvointikertomuksesta:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat,

Meillä on nyt hyväksyttävänä hyvinvointikertomus ja -suunnitelma tälle alkaneelle valtuustokaudelle.

Kuntalaki määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen yhdeksi keskeisimmistä kunnan tehtävistä, ja hyvinvoinnin edistämisen tulisikin löytyä myös kuntastrategiasta. Lisäksi hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tarkastellaan ja tarkennetaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Hyvinvointisuunnitelma, strategia ja talousarvio linkittyvät siis vahvasti toisiinsa, mutta me käsittelemme ne omina kokonaisuuksinaan ja eri aikoina, mistä toivottavasti EI seuraa se, että tämänkin suunnitelman hyvät ja kannatettavat asiat törmäävät talouden realiteettien seinään..

Tämä käsissämme oleva hyvinvointisuunnitelma on monilta osin karua kertomaa. Etenkin lasten ja nuorten pahoinvointi ja tuen tarpeet korostuvat. Samoin korostuu se, että edellä mainituilla osa-alueilla Vihdissä valitettavasti menee selkeästi heikommin kuin verrokkikunnissa. Tähän kun lisätään vielä se, että koronapandemian seurauksia emme kaikilta osin pysty vielä arvioimaan, niin selvää on vain se, että tukea ja apua tullaan tarvitsemaan valtavasti. Suunnitelmaan onkin kirjattu, että panostetaan lasten ja nuorten oikea-aikaiseen tukemiseen, tuetaan vanhemmuutta, satsataan toimiviin palveluihin jne jne. Erittäin hyviä ja tarpeellisia asioita, joita varmasti kaikki kannatamme.

Mutta. Ja sitten tulee se mutta… Lasten ja nuorten osalta kuntien velvoitteet ovat viime aikoina taas lisääntyneet mm. oppivelvollisuuden pidentymisen ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden myötä. Perhevapaauudistus toteutuessaan tuonee velvoitteita lisää. Mainitsen nämä siksi, että kun tämä hyvinvointisuunnitelma linkittyy myös talousarvioon, niin aidosti kyllä huolettaa, kuinka tämän kaiken järjestämisestä selvitään. Valtiovaltahan lupaa korvata sitä ja tätä, mutta korvausten riittävyydestä ollaan montaa mieltä eikä se valtion kassakaan järin hyvältä näytä.

Vaikka koronatoimet ovat heikentäneet myös työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointia, heidän osaltaan saamme varmasti hyvinvointia tuettua kevyemmillä toimenpiteillä, kuten esimerkiksi suunnitelmassa mainituilla vapaa-ajanviettomahdollisuuksista tiedottamisella, esteettömyydellä ja järjestöyhteistyöllä.

Näiden pohdintojen myötä perussuomalaisten valtuustoryhmä toki hyväksyy hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman vuosille 2021-2025.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtuusto