Lausunto metropolialueen esiselvityksestä

Tiistai 21.5.2013 klo 6:19 - Terhi

Metropolialueen kuntia on pyydetty antamaan lausuntonsa metropoliesiselvityksestä ja eilen illalla valtuuston kokouksessa päätettiin Vihdin lausunnon sisältö. Kunnanhallituksen antama lausuntoehdotus on varsin hyvä eikä ryhmällämme ollut mitään syytä puuttua siihen. Pidin kokouksessa seuraavanlaisen ryhmäpuheenvuoron:

Ryhmämme kannattaa kunnanhallituksen lausuntoesitystä, jossa Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen ovat ne kunnat, joiden kanssa kuntajakoselvitys tehdään.  Haluamme kuitenkin tuoda esiin joitakin näkökohtia tästä itse selvityksestä.

Yksi aikamme suosittuja lausahduksia on ”Peruuttamalla ei pääse eteenpäin”. Tätä selvitystä lukiessa ei kyllä päässyt eteenpäin automaattivaihteistollakaan. Se sisältää niin paljon kirjoitus- ja asiavirheitä, että useampaan kertaan oli pakko peruuttaa ja yrittää yhä uudelleen ymmärtää lukemansa. Mitä mahtaa tarkoittaa ”Kunnilla on oikeus kantaa veroja vastoin kuin kunnilla” tai ”Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät vuosittain kolmen vuoden Kuuman yhteistyön toiminta- ja taloussuunnitelman ja valitsevat kuntayhteistyötä johtavan ja päätösvaltaa toimintasuunnitelman toteutuksessa käytti Kuuma-hallitus”???  Kaikesta näkee, että tämä selvitys on tuotettu kopioi-liitä-deletoi-tekniikalla ja lopputulos lähinnä halveksii lukijaa.

Metropolialueen haasteina on nostettu esiin mm. kansainvälinen kilpailukyky, muuttoliike ja asuminen. Seudun talouden kasvulle on asetettu tavoitteeksi n. 200 000 työpaikan lisäys parinkymmenen seuraavan vuoden aikana. Uusia työpaikkoja kuitenkin syntyy hitaammin kuin vanhoja katoaa. Selvitys toteaa, että uusien työpaikkojen kasvutavoitteissa onnistuminen riippuu työvoiman määrän kasvusta. Maassamme on jo satoja tuhansia työttömiä, joista ainakin osalla olisi mahdollisuus työllistyä metropoliseudulla, mutta yhtenä keskeisenä esteenä tälle on seudun korkeat asumiskustannukset. Siksi tämän selvityksen mukaan työvoiman määrän säilyttäminen edes nykyisellä tasolla edellyttää maahanmuuton lisäämistä.  Mutta mihin ne korkeat asumiskustannukset siinä vaiheessa katoavat??

Selvityksessä todetaan, että kuntien kustannusten suuruus tai pienuus ei ole selitettävissä yksinomaan kuntakoon perusteella ja että kuntaliitos tai hallintorakenteiden muutos eivät automaattisesti muuta kustannusrakenteita mihinkään suuntaan. Lisäksi vielä todetaan, että talousvaikutusten arviointi etukäteen on rakennemuutoksissa haastavaa. On mahdollista saada hallinnon kustannusten säästöjä, mutta muilta osin tulokset ovat epäselviä. Edellä mainituista seikoista huolimatta hallitus aikoo edistää kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä nimenomaan tämän  kunta- ja palvelurakenneuudistuksensa kautta.

Tällä hetkellä metropoliseudulla osa luottamushenkilöistä toimii sekä kuntiensa että ylikunnallisissa luottamustoimissa. Tämä taas on lisännyt luottamushenkilöiden kuormittumista ja luottamustehtäviin käytettävää aikaa, mikä ilmeisesti nähdään huonona asiana. Nyt kuitenkin metropolialueelle halutaan jonkinlainen uusi hallinto, mutta ketkä siellä sitten istuvat, jos eivät metropolialueen kuntien luottamushenkilöt. Selvitys toteaa, että varsinkaan suurissa kunnissa luottamushenkilöillä ei juuri ole mahdollisuutta eikä aikaa pitää kontakteja kunnan eri osien asukkaisiin. Suurten kuntien erilaisten erityisolojen hallintakin vaatii paneutumista, joten ajankäyttövaatimukset ovat olleet jatkuvassa kasvussa ja siksi osassa suuria kuntia on jouduttu ottamaan käyttöön koko- tai osa-aikaiset luottamushenkilöt. Ja koska luottamus demokraattisiin instituutioihin on heikentynyt ja äänestysaktiivisuus esimerkiksi kuntavaaleissa laskenut, on kuntarakennemuutosten yhteydessä ryhdytty perustamaan mm. aluelautakuntia. Saatiinko tässä nyt sitten sellainen lopputulos, että luottamushenkilöiden kuormittuminen tai ajankäyttö väheni?? Tai että erilaisten hallinnon tasojen määrä väheni?

Tällaisen ”selvityksen” luettuani olen hyvin iloinen, että Vihdin kunnan lausunnossa mainitaan, että ”Vihti kannattaa selvitysten toteuttamista kuntien itse järjestämällä tavalla ja suhtautuu kielteisesti valtion mahdollisesti asettamiin uusiin selvityshenkilöihin”.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, metropoli

Keskustelutilaisuus Finlandia-talolla 17.4.

Perjantai 19.4.2013 klo 19:12 - Terhi

Valtiovarainministeriö oli kutsunut metropolialueen 14 kunnan valtuustot Finlandia-talolle keskustelemaan alueen kunta- ja palvelurakenneratkaisusta. Vihdin ps-valtuustoryhmästä pääsi ilahduttavasti 4/5 paikalle. 

Ministerit Krista Kiuru, Henna Virkkunen ja Maria Guzenina-Richardson pitivät kukin ensin n. vartin mittaiset esitykset ja sen jälkeen oli aika kysymysten, kommenttien ja keskustelun.

Ministerien puheenvuoroissa ei tullut ilmi mitään sellaista, mitä ei olisi aiemmin kuultu. Puhuivat vahvoista peruskunnista, leveistä hartioista, kantokyvystä ym mukavista kielikuvista. "Minä luulen, että..", "Minusta tuntuu, että..", "Minä uskon, että.."

Kyllä minäkin luulen ja uskon kaikenlaista, mutta nyt puhutaan niin isoista muutoksista, että vähitellen haluaisin kuulla jotain konkretiaa ja nähdä jonkinlaisia laskelmia siitä, miten nämä muutosehdotukset tulevat kuntalaisia hyödyttämään.

Metropolialueen kuntarakennevaihtoehtojen perusteluina on otettu huomioon erityisesti kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve, asumisen toimivuus, maahanmuuton hallinta ja siten työvoiman varmistaminen sekä segregaation estäminen. Näitä perusteluja ministeritkin puheissaan esiin toivat ja korostivat sitä, että meillä tulee olemaan työvoimapula ja tarvitsemme siksi maahanmuuttoa. Mielestäni on hyvin erikoista, ettei alueen olemassa olevan nuorison tulevaisuutta (koulutusta ja työnsaantia) ole listattu tärkeäksi perusteluksi.

Vähitellen etenemme nyt kohti pakollisia liitosSELVITYKSIÄ.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: metropoli, sote