Ryhmäpuheenvuoro opetuksen lisämäärärahasta

Tiistai 30.3.2021 klo 9:18 - Terhi

Eilisessä valtuuston kokouksessa pidin seuraavanlaisen puheen opetuksen tulosalueen 200.000 euron lisämäärärahasta:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kokousta seuraava yleisö,

Tämä valtuuston kokouksen pykälä lienee ensimmäinen, joka hieman konkretisoi meille sitä, mistä oppivelvollisuuden pidentämisessä ja toisen asteen maksuttomuudessa on kyse.

Olemme nyt myöntämässä lukiokoulutuksen syyslukukautta varten 200.000 euron lisämäärärahaa, joka tarvitaan lähinnä oppikirjojen ja tietoteknisten välineiden hankintaan. Valtio on luvannut kompensoida kustannuksia, mutta nähtäväksi jää, onko tähän budjetoitu riittävästi vai käykö kuten pelkään, että opetuksen tulosalueen sisällä toimintoja joudutaan järjestelemään uudella tavalla, jotta selvitään.

Oppivelvollisuuden pidentäminen olisi normaalioloissakin iso rasti, mutta nyt otamme tuon uudistuksen vastaan aivan ennennäkemättömissä olosuhteissa, kun koronapandemian takia opetusjärjestelyt etenkin siellä lukiossa ovat olleet aivan poikkeukselliset jo kuukausia eikä loppua niille näy. Etäopiskelu on kuukausia jatkuttuaan ollut monille nuorille todella raskasta eikä etäopetus opettajien suurista ponnisteluista huolimatta vastaa lähiopetusta. On syntynyt oppimisvajetta, väsymystä, motivaation ja mielenterveyden horjumista, ja myös niiden korjaamiseen joudumme panostamaan.

Nähtäväksi jää, millaisia esityksiä opetuksen tulosalueelta eteemme tulee, kunhan vuosi syyspuolelle kääntyy.

Näillä sanoilla ryhmämme hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtuusto, koulut, opetus

Ryhmäpuheenvuoro perusopetuksen lisäresurssoinnista

Keskiviikko 5.6.2019 klo 18:16 - Terhi

Valtuuston kokouksessa 3.6. puhuin tällaisesta lisämääräraha-asiasta:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat

Teen muutosesityksen, joka on se alkuperäinen lasten ja nuorten lautakuntaan tuotu 10 kouluohjaajan ja 2 opettajan resurssilisäys, jonka kustannus tälle vuodelle on 157 500 euroa ja ensi vuodelle 410 000 euroa.Tämän esityksen takana on suurin osa ryhmästämme.

Lasten ja nuorten lautakunnan toukokuun ensimmäiseen kokoukseen tuotiin perusteltu esitys perusopetuksen lisämäärärahasta. Esityksestä oli nähtävissä, että uusi opetuspäällikkömme on jalkautunut ruohonjuuritasolle ja perehtynyt opetushenkilöstön tekemiin läheltä piti -ilmoituksiin. Lisäresursseilla oli tarkoitus vastata mm. juuri noissa läheltä piti -ilmoituksissa ilmi tulleisiin ongelmiin. Todettakoon tässä kohdin, että sanat ”läheltä piti” antavat tilanteesta aivan liian ruusuisen kuvan, kun todellisuudessa kyse on siitä, että opetushenkilöstö joutuu yhä useammin fyysisen väkivallan uhriksi työssään – siis työssään täällä Vihdin kunnan palveluksessa.

Kunnanhallitus kuitenkin palautti esityksen uuteen valmisteluun ja sen seurauksena viranhaltijat toivat lautakuntaan vielä entistäkin laajemmat ja yksilöidymmät koulukohtaiset perustelut sille, miksi lisämääräraha alkuperäisen esityksen mukaisena tarvitaan. No lautakunnasta tuli sitten lopulta ulos esitys jota kompromissiksi kutsutaan.

Sain viime perjantaina – lukuvuoden viime metreillä – parilta opettajalta postia. Toinen laittoi sähköpostiini yhteenvedon menneestä lukuvuodesta luokassaan ja toinen ihan paperipostina kappalemäärät luokkansa aikuisten kokemasta fyysisestä väkivallasta. Heidän luvallaan siteeraan heitä:

1. ”Luokassa on kaksi oppilasta, joiden molempien kanssa on ollut kiinnipitotilanteita, jotka ovat vaatineet ehdottomasti kaksi aikuista. Toisen oppilaan kanssa on kiinnipitotilanteisiin tarvittu välillä 3 aikuista, sillä tilanteet ovat olleet niin rajuja ja kestäneet niin pitkään, että on välillä täytynyt vaihtaa kiinnipitäjiä. Oppilas on hyökännyt aikuisen kimppuun ja purrut, raapinut, hakannut jaloilla, nyrkeillä, huutanut, kiljunut, tehnyt kaikkensa vahingoittaakseen aikuista. Muut oppilaat ovat kuluneen lukuvuoden aikana olleet koulussa 40 TUNTIA ILMAN OPETTAJAA, sillä luokan ainoat aikuiset, opettaja ja ohjaaja, ovat olleet kiinnipitotilanteessa yhden oppilaan kanssa.”

2. ”Kuluneen lukuvuoden aikana luokkamme aikuiset ovat joutuneet fyysisen väkivallan (siis potkujen, lyöntien, puremisten, raapimisten ja tavaroilla heittämisten) uhreiksi yhteensä 492 kertaa. Näihin lukuihin ei olla muistettu ihan kaikkea merkata, koska tämä on niin jokapäiväistä.”

Nyt käsillä olevaan kriisiin ja katastrofaaliseen tilanteeseen on vastattava. Huomionarvoista on, että lisäresurssia on perusteltu paitsi turvallisuuden takaamisella, myös sijaiskustannusten hillitsemisellä ja ennen kaikkea niiden kaikkein kalliimpien lastensuojelullisten toimien mahdollisella välttämisellä. Lisäresurssia EI OLE esitetty siihen, että oppimiseensa tukea tarvitsevat oppilaat saisivat heille kuuluvan tuen. Tässä vallitsevassa tilanteessa kärsijöitä ovat aivan kaikki:

- ne oppilaat jotka ovat niin huonossa kunnossa, että heille ehdottomasti oikeampi osoite olisi jokin muu kuin koulu

- ne opettajat ja ohjaajat jotka joutuvat työskentelemään ammattitaitonsa rajoilla ja yli

- ja sitten ne muut oppilaat, jotka tarvitsisivat opetusta ja ohjausta mutta eivät sitä saa, koska aikuisten aika menee näihin TILANTEISIIN.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: koulut, opetus